Úvod
Přihláška
Odborná porota
Kontakty
Seznam zaslaných projektů
Archiv/Výsledky
Fotogalerie
Napsali o nás
ČVUT V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ
VYHLAŠUJE 9. ROČNÍK SOUTĚŽĚ

CENA DĚKANA FAKULTY DOPRAVNÍ


Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže budou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:
  1. Dopravní stavby
  2. Ekonomika dopravy a telekomunikací
  3. Automatizace a informatika v dopravě a telekomunikacích
  4. Design dopravních prostředků a staveb
  5. Zvýšení bezpečnosti dopravy
  6. Dopravní prostředky
Rozšiřte řady dosavadní stovky účastníků předešlých 8. ročníků soutěže, ve které se sešlo na 80 zajímavých příspěvků. Představte nám své práce a nápady i vy! A představte se nám i vy sami – nejlépe jako budoucí studenti naší fakulty!
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci studentů středních škol-účastníků soutěže, která se bude konat koncem března 2017 na půdě ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Konviktská 20, Praha 1 (konkrétní termín a místnost později).
O této akci budou přihlášení účastníci podrobně informováni do konce února 2017. Termín pro přihlášení včetně zaslání prací do soutěže: 31. ledna 2017

Doporučený rozsah:
- vlastní práce / projekt: max. 20 stran (pdf, doc)
- prezentace na konferenci (PowerPoint, pdf): max. 10 stran (=snímků) v čas. rozsahu max. 10 min.
- práci/projekt odesílá autor resp. tým autorů elektronicky zároveň s přihláškou, kde vyplní i krátký abstrakt (=stručný popis obsahu projektu)

Z podaných projektů budou odbornou porotou složenou z představitelů jednotlivých ústavů fakulty vyhodnoceny tři nejlepší práce, přičemž všichni ocenění získají věcné ceny a účastníci hlásicí se ke studiu na FD v akademickém roce 2016/2017 (tedy studenti 4. ročníků SŠ) možnost studia na ČVUT FD bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oboru „Profesionální pilot“).

Kontaktní adresa pro případné informace a dotazy: cena-dekana@fd.cvut.cz

posluchárny posluchárny posluchárny