Úvod
Přihláška
Odborná porota
Kontakty
Seznam zaslaných projektů
Archiv/Výsledky
Fotogalerie
Napsali o nás
ODBORNÁ POROTA


Záštitu převzali:
prof. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. Děkan
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. Proděkan pro pedagogickou činnost, Ústav dopravních systémů

Porota:
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. Předseda poroty, Ústav logistiky a managementu dopravy
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. Ústav dopravní telematiky
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. Ústav dopravních systémů
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. Ústav soudního znalectví v dopravě
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c. Ústav letecké dopravy
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. Ústav dopravních prostředků
zpět zpět na úvod