FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT

CENA DĚKANA FAKULTY DOPRAVNÍ

Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže budou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:

Dopravní stavby

Ekonomika dopravy a telekomunikací

Automatizace a informatika v dopravě a telekomunikacích

Design dopravních prostředků a staveb

Zvýšení bezpečnosti dopravy

Dopravní prostředky

Přehrát video

Jak se přihlásit?

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec quis nibh at felis congue commodo. Nunc auctor. Duis viverra diam non justo. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Etiam bibendum elit eget erat. Mauris dictum facilisis augue.t.

1

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec quis nibh at felis congue commodo. Nunc auctor. Duis viverra diam non justo. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Etiam bibendum elit eget erat. Mauris dictum facilisis augue.

2

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec quis nibh at felis congue commodo. Nunc auctor. Duis viverra diam non justo. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Etiam bibendum elit eget erat. Mauris dictum facilisis augue.

3

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci studentů středních škol (termín bude stanoven) na půdě ČVUT v Praze Fakulty dopravní. O této akci budou přihlášené týmy včas podrobně informovány.

Termín pro přihlášení včetně zaslání prací do soutěže : s ohledem na globální situaci šíření epidemie COVID19 nebyl 13. ročník soutěže vyhlášen. Těšíme se na Vás opět od příštího akademického roku.

Z podaných projektů budou odbornou porotou složenou z představitelů jednotlivých ústavů fakulty vyhodnoceny ty nejlepší, přičemž všichni členové oceněných týmů získají kromě věcných cen i možnost studia na ČVUT FD bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oboru „Profesionální pilot“).

Více informací o soutěži a registrační formulář naleznete na internetových stránkách ČVUT FD: https://cena-dekana.fd.cvut.cz/

Kontaktní adresa pro případné informace a dotazy: cena-dekana@fd.cvut.cz

ODBORNÁ POROTA

Záštitu převzali:

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Děkan

Ing. Martin Langr, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost, Ústav dopravní telematiky

 

Porota:

Ing. Petra Skolilová

Ústav logistiky a managementu dopravy

doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

Ústav dopravních systémů

doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.

Ústav soudního znalectví v dopravě

doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

Ústav letecké dopravy

doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

Ústav dopravních prostředků

Ing. Zdeněk Michl

Ústav logistiky a managementu dopravy

478

Středních škol

22

Prezentací

Group 11

60

Projektů

Group 10

14

Ocenění

Máte dotazy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zůčastněte se soutěže o Cenu Děkana Fakulty Dopravní a získejte možnost vyhrát hodnotné ceny a studovat na FD bez přijímacích zkoušek!

©Fakulta Dopravní ČVUT 2021