PŘIPRAVUJEME 15. ROČNÍK

CENY DĚKANA

Fakulta dopravní ČVUT vyhlašuje 14. ročník Ceny děkana

O soutěži

Soutěž pořádá Fakulta dopravní ČVUT v Praze (FD ČVUT) již 14 let. Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže budou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:

Dopravní stavby

Ekonomika dopravy a elektronických komunikací

Design dopravních prostředků a staveb

Doprava ve městech a aglomeracích

Využití moderních technologií v oblasti dopravy (telematika, digitalizace)

Automatizované dopravní prostředky

Smart Cities

Cena děkana

Jaké můžeš vyhrát ceny?

Diplom

Soutěžící s vítěznými projekty získají diplomy Ceny děkana Fakulty dopravní ČVUT.

Studium na FD bez přijímaček

Soutěžící či soutěžní týmy, kteří jsou zároveň studenty maturitního ročníku střední školy či gymnázia, získají možnost přijetí ke studiu na Fakultě dopravní ČVUT v Praze bez přijímacích zkoušek, a to na všechny obory bakalářského studia s výjimkou oboru "Profesionální pilot".

Věcné ceny

Vítězové získají poukazy na nákup elektroniky ve výši až 3 000,- Kč a věcné ceny.

CENA DĚKANA

Fotky z posledního ročníku soutěže