Úvod
Přihláška
Odborná porota
Kontakty
Seznam zaslaných projektů
Archiv/Výsledky
Fotogalerie
Napsali o nás
ČVUT V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ
VYHLAŠUJE 13. ROČNÍK SOUTĚŽĚ

CENA DĚKANA FAKULTY DOPRAVNÍ

Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže budou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:
  1. Dopravní stavby
  2. Ekonomika dopravy a telekomunikací
  3. Automatizace a informatika v dopravě a telekomunikacích
  4. Design dopravních prostředků a staveb
  5. Zvýšení bezpečnosti dopravy
  6. Dopravní prostředky

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci studentů středních škol (termín bude stanoven) na půdě ČVUT v Praze Fakulty dopravní. O této akci budou přihlášené týmy včas podrobně informovány.

Termín pro přihlášení včetně zaslání prací do soutěže : s ohledem na globální situaci šíření epidemie COVID19 nebyl 13. ročník soutěže vyhlášen. Těšíme se na Vás opět od příštího akademického roku.

Z podaných projektů budou odbornou porotou složenou z představitelů jednotlivých ústavů fakulty vyhodnoceny ty nejlepší, přičemž všichni členové oceněných týmů získají kromě věcných cen i možnost studia na ČVUT FD bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oboru „Profesionální pilot“).

Více informací o soutěži a registrační formulář naleznete na internetových stránkách ČVUT FD: https://cena-dekana.fd.cvut.cz/

Kontaktní adresa pro případné informace a dotazy: cena-dekana@fd.cvut.cz

posluchárny posluchárny posluchárny