Jak se přihlásit?

Přihlášení do soutěže krok za krokem

Baví Tě téma dopravy? Jsi studentem SŠ a jsi starší 15 let? Jsi sám nebo máš 2 až 4členný soutěžní tým a projekt, který splňuje zadání? Skvělé!

1

Registrace do soutěže probíhá na základě pravidel, vyplněním a odesláním PŘIHLÁŠKY, která musí obsahovat údaje o autorovi/soutěžním týmu, projekt včetně všech příloh v požadovaném formátu. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů, a to každým jednotlivým soutěžícím elektronickou cestou.

2

Soutěžní práce musíš zpracovat a zaslat v elektronické formě v rozsahu max. 20 normostran či 20 listů výkresů a kreseb, anebo jejich kombinací ve stanoveném rozsahu, přičemž jsou přípustné běžné formáty elektronických dokumentů (pdf, docx). 

Přihlášku se soutěžním projektem musíš poslat do 9. ledna 2022.

3

Registrované soutěžní práce jednotliví soutěžící či soutěžní týmy následně představí odborné porotě v rámci prezentace soutěžních prací, která se bude konat v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1. Osobní účast soutěžících či soutěžního týmu na této prezentaci je nutnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud se soutěžící či soutěžní tým nedostaví na prezentaci soutěžních prací, bude jejich soutěžní práce ze soutěže vyřazena.

V rámci veřejné prezentace soutěžních prací soutěžící nebo soutěžní týmy stručně představí v časovém limitu 10 minut odborné porotě svou soutěžní práci, a to maximálně výstižně, s důrazem na hlavní myšlenky a dosažené cíle práce. Jako podklad pro veřejné představení soutěžní práce si soutěžící či soutěžní týmy připraví prezentaci v elektronické formě v běžných formátech (pdf, pptx, ppt) v rozsahu max. 10 slidů. V rámci představení soutěžní práce mohou členové odborné poroty pokládat soutěžícím či soutěžním týmům doplňující dotazy.  

Cena děkana

Pořád v tom nemáš jasno?

CENA DĚKANA

Často kladené dotazy

Samozřejmě.  Vítáme v soutěži i studenty nižších ročníků středních škol. V dosavadních ročnících dokonce převažovali mezi účastníky soutěže a řada z nich se účastnila opakovaně tak, aby využili možnost přijetí ke studiu na Fakultě dopravní bez přijímacích zkoušek (která je poskytována pouze studentům maturitních ročníků).

Bohužel účast v soutěži je podmíněna Tvojí osobní přítomností na tzv. studentské konferenci – prezentace Tvého projektu je součástí hodnocení.

Postupuješ naprosto stejně jako ostatní uchazeči (vyplnění a podání přihlášky, zaplacení správního poplatku), o vše ostatní se postaráme my.

Určitě. Zavolej či napiš, zprostředkujeme Ti odpovídající kontakt.

Ano, registrovat se musí všichni členové týmu. V registračním formuláři je v rámci jedné přihlášky prostor pro až 4 členy týmu, kteří zde vyplní své osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, email). Předpokládáme, že všichni členové týmu jsou z jedné školy, proto je tento údaj společný.  

Nová registrace není potřeba. Napiš nám email na cena-děkana@fd.cvut.cz nebo zavolej na uvedený kontakt. Změnu spolu vyřešíme.

Ano, můžeš se přihlásit znovu. Opakovaná účast v soutěži je možná a vítaná. Dosavadních ročníků soutěže se účastnila řada studentů, kteří se účastnili opakovaně tak, aby využili možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek (která je poskytována pouze studentům maturitních ročníků). Je na Tvém rozhodnutí, zda se přihlásíš se stejnou prací, s její rozšířenou verzí či zvolíš téma nové.

Co nejdříve napiš na email cena-dekana@fd.cvut.cz nebo zavolej. Naši kolegové z IT nám pomohou problém vyřešit.

Práci nám pošli v některém z běžných formátů elektronických dokumentů (pdf, docx). Velikost přílohy je omezena na 20 Mb. V případě, že by Tvá práce byla většího rozsahu, napiš nám či zavolej.

Ne. Dobře si rozmysli a zkontroluj odesílaný soubor tak, aby se jednalo o správnou a definitivní verzi příspěvku.

Prezentace je stručným a výstižným shrnutím Tvé práce, kterou na základě této prezentace představíš porotě a příp. dalším přítomným na tzv. studentské konferenci. Rozsah prezentace je jasně definován v Pravidlech (max. 10 slidů). Prezentaci ve formátu ppt přines na konferenci na USB – před jejím začátkem ji nahrajeme do našeho počítače. Případně ji pro jistotu můžeš předem zaslat na cena-dekana@fd.cvut.cz.

Napiš na email cena-dekana@fd.cvut.cz nebo zavolej na uvedený kontakt. Ale byla by škoda se nezúčastnit.