Přeskočit na obsah

Jak se přihlásit?

Přihlášení do soutěže krok za krokem

Baví Tě téma dopravy? Jsi studentem SŠ a jsi starší 15 let? Jsi sám nebo máš 2členný soutěžní tým a projekt, který splňuje naše zadání? Skvělé!

1

Registrace do soutěže probíhá na základě pravidel, vyplněním a odesláním PŘIHLÁŠKY, která musí obsahovat údaje o autorovi/soutěžním týmu, projekt včetně všech příloh v požadovaném formátu. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů, a to každým jednotlivým soutěžícím elektronickou cestou.

2

Soutěžní práce musíš zpracovat a zaslat v elektronické formě v rozsahu 10 normostran (doporučený počet) či 10 listů výkresů a kreseb (doporučený počet), anebo jejich kombinací v doporučeném rozsahu, přičemž jsou přípustné běžné formáty elektronických dokumentů (pdf, docx). 

Další povinnou součástí práce je video příspěvek (v běžné kvalitě natočený na mobilní telefon), ve kterém soutěžící shrne/shrnou obsah své práce. Tato video upoutávka se může skládat ze záběrů na místo či věc, které se ve své práci věnuje/věnují a doprovázena mluveným slovem, nebo ze záběrů autora/autorů s jeho/jejich komentářem na nějakém dopravně zajímavém místě.

 

 

 

Přihlášku se soutěžním projektem musíš poslat do 15. ledna 2024.

 

 

3

Registrované soutěžní práce jednotliví soutěžící či soutěžní týmy následně představí odborné porotě v rámci prezentace soutěžních prací, která se bude konat v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1. Osobní účast soutěžících či soutěžního týmu na této prezentaci je nutnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud se soutěžící či soutěžní tým nedostaví na prezentaci soutěžních prací, bude jejich soutěžní práce ze soutěže vyřazena.

V rámci veřejné prezentace soutěžních prací soutěžící nebo soutěžní týmy stručně představí v časovém limitu 10 minut odborné porotě svou soutěžní práci, a to maximálně výstižně, s důrazem na hlavní myšlenky a dosažené cíle práce. Jako podklad pro veřejné představení soutěžní práce si soutěžící či soutěžní týmy připraví prezentaci v elektronické formě v běžných formátech (pdf, pptx, ppt) v rozsahu max. 10 slidů. V rámci představení soutěžní práce mohou členové odborné poroty pokládat soutěžícím či soutěžním týmům doplňující dotazy.  

Cena děkana

Pořád v tom nemáš jasno?

CENA DĚKANA

Často kladené dotazy

Samozřejmě. Vítáme v soutěži i studenty nižších ročníků středních škol. V dosavadních ročnících dokonce převažovali mezi účastníky soutěže a řada z nich se účastnila opakovaně.

Bohužel účast v soutěži je podmíněna Tvojí osobní přítomností na tzv. studentské konferenci – prezentace Tvého projektu je součástí hodnocení.

Určitě. Zavolej či napiš, zprostředkujeme Ti odpovídající kontakt.

Ano, registrovat se musí všichni členové týmu. V registračním formuláři je v rámci jedné přihlášky prostor pro oba členy týmu, kteří zde vyplní své osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, email). Předpokládáme, že oba členové týmu jsou z jedné školy, proto je tento údaj společný.

Nová registrace není potřeba. Napiš nám email na cena-děkana@fd.cvut.cz nebo zavolej na uvedený kontakt. Změnu spolu vyřešíme.

Ano, můžeš se přihlásit znovu. Opakovaná účast v soutěži je možná a vítaná. Dosavadních ročníků soutěže se účastnila řada studentů, kteří se účastnili opakovaně. Je na Tvém rozhodnutí, zda se přihlásíš se stejnou prací, s její rozšířenou verzí či zvolíš téma nové.

Co nejdříve napiš na email cena-dekana@fd.cvut.cz nebo zavolej. Naši kolegové z IT nám pomohou problém vyřešit.

Práci nám pošli v některém z běžných formátů elektronických dokumentů (pdf, docx). Velikost přílohy je omezena na 20 Mb. V případě, že by Tvá práce byla většího rozsahu, napiš nám či zavolej.

Ne. Dobře si rozmysli a zkontroluj odesílaný soubor tak, aby se jednalo o správnou a definitivní verzi příspěvku.

Prezentace je stručným a výstižným shrnutím Tvé práce, kterou na základě této prezentace představíš porotě a příp. dalším přítomným na tzv. studentské konferenci. Rozsah prezentace je jasně definován v Pravidlech (max. 10 slidů). Prezentaci ve formátu ppt přines na konferenci na USB – před jejím začátkem ji nahrajeme do našeho počítače. Případně ji pro jistotu můžeš předem zaslat na cena-dekana@fd.cvut.cz.

Napiš na email cena-dekana@fd.cvut.cz nebo zavolej na uvedený kontakt. Ale byla by škoda se nezúčastnit.