Výsledky

Cena děkana

Výsledky 14. ročníku soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci jejích účastníků – studentů středních škol (termín bude stanoven) na půdě ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Konviktská 20, Praha 1. O termínu a detailech této akce budou přihlášení účastníci včas informováni.