Úvod
Přihláška
Odborná porota
Kontakty
Seznam zaslaných projektů
Archiv/Výsledky
Fotogalerie
Napsali o nás
ČVUT V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ
VYHLAŠUJE 10. ROČNÍK SOUTĚŽĚ

CENA DĚKANA FAKULTY DOPRAVNÍ


U příležitosti 25. výročí založení Fakulty dopravní, které budeme slavit řadou akcí v průběhu r. 2018, vyhlašujeme jubilejní 10. ročník soutěže Cena děkana.
Výjimečný je tento ročník také tím, že jej vyhlašuje stávající děkan prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek dr.h.c., vítěze soutěže však již ocenění děkan nový.


Soutěž je určena pro studentské dvou- až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže budou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:

  1. Dopravní stavby
  2. Ekonomika dopravy a telekomunikací
  3. Automatizace a informatika v dopravě a telekomunikacích
  4. Design dopravních prostředků a staveb
  5. Zvýšení bezpečnosti dopravy
  6. Dopravní prostředky

Rozšiřte řady dosavadní stovky účastníků předešlých 9. ročníků soutěže, ve které se sešlo na 90 zajímavých příspěvků. Staňte se součástí oslav našeho výročí a představte nám své práce a nápady i vy! A představte se nám i vy sami – nejlépe jako budoucí studenti naší fakulty!
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci studentů středních škol-účastníků soutěže, která se bude konat v úterý 27. března 2018 od 10,00 hod (cca do 13,30 hod.) v sídle FD ČVUT Konviktská 20, Praha 1, učebna č. 409.
O této akci budou přihlášení účastníci podrobně informováni do konce února 2018. Termín pro přihlášení včetně zaslání prací do soutěže: 31. ledna 2018

Doporučený rozsah:
– vlastní práce / projekt: max. 20 stran (pdf, doc) – pokud je téma vaší práce skutečně aktuální a zásadní (např. řešení dopravní situace v místě bydliště či na jiném místě, zamyšlení se nad udržitelností rozvoje dopravy, alternativní pohony apod.), nebojte se ani příspěvků podstatně stručnějších
– prezentace na konferenci (PowerPoint, pdf): max. 10 stran (=snímků) v časovém rozsahu max. 10 min.
– práci/projekt odesílá autor resp. tým autorů elektronicky zároveň s přihláškou, kde vyplní i krátký abstrakt (=stručný popis obsahu projektu)

Z podaných projektů budou odbornou porotou složenou z představitelů jednotlivých ústavů fakulty vyhodnoceny tři nejlepší práce, přičemž všichni ocenění získají věcné ceny. Autoři vybraných příspěvků získají navíc exkluzivní možnost prezentovat svou práci na některé z konferencí pořádaných Fakultou dopravní v průběhu roku 2018 (dle jazykové vybavenosti v češtině či v angličtině). Účastníci hlásicí se ke studiu na FD v akademickém roce 2018/2019 (tedy studenti 4. ročníků SŠ) získají navíc potvrzení o přijetí ke studiu na ČVUT FD bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oboru „Profesionální pilot“).

Kontaktní adresa pro případné informace a dotazy: cena-dekana@fd.cvut.czposluchárny posluchárny posluchárny